Etap realizacji

Home »  Etap realizacji

Inwestor zastępczy – zorganizujemy cały proces inwestycyjny w imieniu inwestora (nasz udział od etapu przygotowania do uzyskania zgody na użytkowanie).

Odbiory robót – przeprowadzimy odbiory robót budowlanych od wykonawców, sprawdzimy poprawność wykonania, jakość oraz zgodność użytych materiałów z zamówieniem inwestora.