Etap użytkowania

Home »  Etap użytkowania

Badania termowizyjne – audyty termowizyjne pozwalają: ocenić stan izolacji termicznej budynków, wykrywanie mostków cieplnych i innych miejsc strat ciepła, lokalizować nieszczelności powietrzne i wykrywać niepożądaną infiltrację powietrza przez przegrody, ocenić jakość stolarki okiennej i drzwiowej oraz jej montażu, wykrywać miejsca zagrożone kondensacją pary wodnej i rozwojem zagrzybienia, lokalizować przebieg i usterki ogrzewania podłogowego, wykryć wycieki i niedrożności instalacji wodnej, wykryć usterki instalacji elektrycznej.

Projekty przebudowy/adaptacji – zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym wszelkie roboty budowlane polegające na zmianie układu funkcjonalnego (w tym zmiana układu ścianek działowych) bądź sposobu użytkowania lokalu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach tej oferty uzyskamy wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia do wykonania wyżej wymienionych robót.

Projekty termomodernizacji – wykonujemy projekty docieplenia budynków istniejących (projekty budowlane i wykonawcze).

Odbiór mieszkania/domu – przeprowadzimy odbiór/przekazanie mieszkania/domu, sprawdzimy wszystkie instalacje, poprawność i jakość wykonanych prac pod kątem ewentualnych usterek, wskażemy możliwe problemy przy użytkowaniu danego lokalu, sprawdzimy stan prawny danej nieruchomości.

Odczyty liczników – dokonujemy odczytów liczników i sporządzamy rozliczenia kosztów mediów.