O firmie

Home »  O firmie

Firma BUDAIRA została utworzona w 2012 roku. Podstawowym celem powstania przedsiębiorstwa było stworzenie kompleksowego wsparcia przy realizacji inwestycji budowlanych. Posiadamy szerokie doświadczenie zawodowe (praca w urzędach, w biurach projektowych, u deweloperów oraz zarządców nieruchomości).

Usługi świadczymy zarówno inwestorom indywidualnym jak i innym podmiotom gospodarczym. Główny zakres naszych usług to budownictwo kubaturowe.

W naszej działalności wspieramy się najnowszymi zaawansowanymi możliwościami projektowania (CAD) oraz rozwiązaniami technicznymi.

Współpracujemy z zespołem specjalistów: geodetami, geotechnikami, konstruktorami, architektami, specjalistami branżowymi (w tym projektantami i kierownikami budowy), kierownikami budowy, czy inspektorami nadzoru.